Aktualizacja : 2021-01-25 09:04:56
Taka BDT
cena detaliczna
kupno 0.0233
sprzedaż 0.0633

Kurs taka bangladeska

Oficjalny środek płatniczy w Bangladeszu, nazwa Taka pochodzi od sanskryckiego słowa tanka, które od starożytności znaczy srebrną monetę.

© 1989 Kantor Hermes
Informacje
Firma